Zabezpečovacia technika

Elektronický Zabezpečovací Systém (EZS) je komplexné zariadenie zložené z niekoľkých častí tvoriacich zabezpečovací reťazec – snímače, ústredňa, prenosové prostriedky, signalizačné a ovládacie zariadenia.

Systémy EZS monitorujú vstup neoprávnených osôb do priestorov, ktoré sú týmto zariadením strážené, a následne dávajú podnet k akcii /siréna, telefónny komunikátor, PCO/.

Samotnej inštalácii predchádza spracovanie bezpečnostného posúdenia objektu, ktoré stanoví kritické miesta, vyhodnotí riziká, definuje žiadaný stupeň zabezpečenia a navrhne technické riešenie zabezpečenia, následne je spracovaný projekt, a až potom nasleduje inštalácia zariadenia a uvedenie do trvalej prevádzky. Súčasťou ponúkaných služieb je tiež vykonávať servis, revízie a kontroly týchto zariadení.