Sieťové riešenia

Štruktúrovaná kabeláž predstavuje infraštruktúru, ktorá vždy musí byť v súlade s daným vývojovým stupňom používaných technológií a aplikácií. V oblasti dátových sietí dochádza k revolučným zmenám.

Medzinárodný štandard ISO/IEC 11801 z roku 2002 štruktúrované kabeláže rozdelil do troch výkonnostných kategórií: Cat.5E tu predstavuje kvalitatívnu úroveň vyhovujúcu súčasným požiadavkám. Je schopná prenášať všetky štandardizované protokoly rýchlosťou do 1Gbit/s včítane Gigabit Ethernetu. Cat.6Cat.7 boli definované ako perspektívne a nadčasové riešenia na prevádzkovanie budúcich vysokorýchlostných aplikácií.

Optická kabeláž slúži na prenos signálov a dát pomocou svetelného žiarenia, najmä na veľké vzdialenosti. V porovnaní s klasickými metalickými káblami je ich prednosťou predovšetkým značná prenosová kapacita káblovej trasy a vylúčenie vplyvu rušivých elektromagnetických polí na kvalitu prenášaného signálu.