Elektrická požiarna signalizácia

V administratívnych budovách, výrobných závodoch, počitačových centrách a v ďalších častiach budov sú vždy oblasti, ktoré majú mimoriadnu hodnotu a preto ich je nutné zabezpečiť proti požiaru. 

Jednou z najvačších priorít je samozrejme ochrana ľudí a majetku, ale doležitá je tiež ochrana nemateriálnych hodnôt.

Zariadenie elektrickej požiarnej siganalizácie je súbor pozostávajúci z riadiacej ústredne, hlásičov a ďalších doplňujúcich zariadení. Tento systém zaznamenáva a vyhodnocuje vznikajúci požiar v miestach trvalej obsluhy, ktorá zaisťuje likvidáciu požiaru v jeho zárodku, prípadne rýchle privolanie útvaru Hasičského záchranného zboru k požiarom vačšieho rozsahu.

Požiarny a evakuačný rozhlas

Kľúčovou vlastnosťou systémov, ktoré majú byť použité ako evakuačny rozhlas, je splnenie normy pre núdzové zvukové systémy.